Bliv medlem

Aktuelt

Velkommen til AIF Gymnastiks hjemmeside.

Her kan du finde datoer for kommende arrangementer og ferier, samt evt. nyheder.

AIF GYMNASTIK ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR...

VI GLÆDER OS TIL AT BEVÆGE OS GLADE MED JER IGEN I 2017!

Vi holder juleferie fra onsdag d. 21. december 2016 til og med mandag d. 2. januar 2017!

Uge 7 - 2017

Vinterferie - ingen træning

Uge 10 - 2017

SFO-arrangement "Stjerner for en aften" - ingen træning i gymnastiksalen denne uge!

Søndag d. 2. april 2017 kl. 10-12

Gymnastikopvisning i hallen Aunslev Idrætscenter. Alle er velkomne!

Bestyrelsen

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling. Denne afholdes som regel i slutningen af oktober måned.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og vedkender sig foreningens vedtægter.

Ønsker du at stille op til en post i bestyrelsen kan du senest 14 dage inden næste generalforsamling, kontakte en fra bestyrelsen.