Bliv medlem

Aktuelt

Velkommen til AIF Gymnastiks hjemmeside!

Her kan du finde datoer for kommende arrangementer og ferier, samt evt. nyheder...

Aunslev Idrætsforening Crossfit

OBS OBS OBS

Grundet det for nyligt indførte forsamlingsforbud på 10 personer er vi desværre nød til at udsætte den planlagte Generalforsamling!

De nye restriktioner, betyder også at foreningens voksen-hold skal holde antallet af deltagere pr træningsgang på max 9. Dette er gældende fra mandag d. 26/10-20 og ind til videre fire uger frem. Trænerne vil aftale med deltagerne på de enkelte hold, hvordan dette håndteres.


Et stort lyspunkt er dog, at børn og unge fritages for det sænkede forsamlingsforbud. For børn og unge under 21 år fastholdes forsamlingsforbuddet på 50 personer inkl. evt. ansvarlige personer, som er ældre end 21. Det betyder at alle foreningens børne-hold kan fortsætte deres almindelige træning.

Derudover er der indført krav om mundbind alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også idrætsfaciliteter - dog ikke under selve idrætsaktiviteten. Kravet om mundbind gælder fra d. 29/10-20 og ind til videre fire uger frem.

Uge 52 og 53 - 2020:

Juleferie - ingen træning

Uge 7- 2021:

Vinterferie - ingen træning

Uge 13- 2021:

Påskeferie - ingen træning

Uge 14- 2021:

Sidste uge med indendørs træning - sæsonafslutning

AIF Gymnastik har følgende retningslinjer for holdtræning:

Til deltagerne

  • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger på opslag og fra din instruktør
  • Ankom så vidt muligt omklædt og tidligst 5 minutter før start til omklædningsrum - og forlad både gymnastiksal og omklædningsrum straks efter træning, så brugen af omklædningsfaciliteter begrænses
  • Vi beder om at der kun deltager én forælder/voksen pr barn på Familiemotorik-holdet
  • Hold 2 meters afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
  • Medbring helst selv svedabsorberende træningsudstyr, fx. måtte. Vi anbefaler også at elastikker og håndvægte så vidt muligt medbringes
  • Hvis foreningens måtter anvendes, SKAL der bruges håndklæde eller lign. oven på måtten
  • Husk god hygiejne før, under og efter træning. Vask og sprit hænder og foreningens udstyr skal rengøres/afsprittes både før og efter brug

Bestyrelsen

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling. Denne afholdes som regel i slutningen af oktober måned.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og vedkender sig foreningens vedtægter.

Ønsker du at stille op til en post i bestyrelsen kan du senest 14 dage inden næste generalforsamling, kontakte en fra bestyrelsen.

Formand

Tanja Bidstrup

Skalkendrupvej 16

5800 Nyborg

Tlf. 24 62 06 88

E-mail: tbidstrup@outlook.dk

Næstformand

Leila Jørgensen

Juelsbjergvej 2

5800 Nyborg

Tlf. 65 36 16 02

E-mail: regstrupgaard@c.dk

Kasserer

Jeanette Kimer-Jørgensen

Skalkendrupvej 42

5800 Nyborg

Tlf. 24 91 24 00

E-mail: jjo@nyborg.dk