Bliv medlem

Aktuelt

Velkommen til AIF Gymnastiks hjemmeside.

Her kan du finde datoer for kommende arrangementer og ferier, samt evt. nyheder.

AIF Gymnsatik takker for sæsonen og ønsker alle en fantastisk sommer. Vi ses igen i den nye sæson som starter op i uge 37

Uge 37 - 2016

Sæsonstart

Uge 42 - 2016

Efterårsferie - ingen træning

Tirsdag d. 25. oktober 2016

Den årlige Generalforsamling afholdes kl. 19.30 i Aunslev Idrætscenter

Uge 52

Juleferie - ingen træning

Bestyrelsen

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling. Denne afholdes som regel i slutningen af oktober måned.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og vedkender sig foreningens vedtægter.

Ønsker du at stille op til en post i bestyrelsen kan du senest 14 dage inden næste generalforsamling, kontakte en fra bestyrelsen.