Bliv medlem

Aktuelt

Velkommen til AIF Gymnastiks hjemmeside.

Her kan du finde datoer for kommende arrangementer og ferier, samt evt. nyheder.

AIF Gymnastik siger tak for denne sæson!Sæsonprogram for 2018/19 forventes på plads senest 1. juli 2018 og den nye sæson starter som altid i uge 37.

VI GLÆDER OS TIL AT BEVÆGE OS GLADE SAMMEN MED JER!

Uge 37 - 2018

Sæson 2018/19 starter op. Bare mød op i Gymnastiksalen på det ønskede hold!

Uge 42 - 2018

Efterårsferie - ingen træning

Uge 52 - 2018 og uge 1 - 2019

Juleferie - ingen træning

Bestyrelsen

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling. Denne afholdes som regel i slutningen af oktober måned.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og vedkender sig foreningens vedtægter.

Ønsker du at stille op til en post i bestyrelsen kan du senest 14 dage inden næste generalforsamling, kontakte en fra bestyrelsen.

Formand

Tanja Bidstrup

Skalkendrupvej 16

5800 Nyborg

Tlf. 24 62 06 88

E-mail: tbidstrup@outlook.dk

Næstformand

Leila Jørgensen

Juelsbjergvej 2

5800 Nyborg

Tlf. 65 36 16 02

E-mail: regstrupgaard@c.dk

Kasserer

Irene Henneberg

Baunehøjalle 115A

5800 Nyborg

Tlf. 61 27 67 32

E-mail: ieh.henneberg@gmail.com