Bliv medlem

Aktuelt

Velkommen til AIF Gymnastiks hjemmeside.

Her kan du finde datoer for kommende arrangementer og ferier, samt evt. nyheder.

SÆSON 2017/18 ER GODT I GANG, MEN DER ER ALTID PLADS TIL NYE MEDLEMMER! Bare mød op i gymnastiksalen på det ønskede hold..

VI GLÆDER OS TIL AT BEVÆGE OS GLADE SAMMEN MED JER!

Uge 7 - 2018

Vinterferie - ingen træning

Uge 10 - 2018

Skolearrangement -derfor er gymnastiksalen som udgangspunkt lukket hele ugen

​Spørg dog træneren og se opslag i gymnastiksalens omklædningsrum

Uge 13 - 2018

Påskeferie - ingen træning

Uge 14 - 2018

Sidste uge med træning i denne sæson -  spørg dog trænerne da nogle hold evt. fortsætter lidt endnu :-)

Søndag d. 8. april 2018 kl. 10-12

AIF Gymnastik afholder den årlige gymnastikopvisning i Aunslev Idrætscenter

Alle er velkomne!

Bestyrelsen

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling. Denne afholdes som regel i slutningen af oktober måned.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og vedkender sig foreningens vedtægter.

Ønsker du at stille op til en post i bestyrelsen kan du senest 14 dage inden næste generalforsamling, kontakte en fra bestyrelsen.