Bliv medlem

Aktuelt

Velkommen til AIF Gymnastiks hjemmeside.

Her kan du finde datoer for kommende arrangementer og ferier, samt evt. nyheder.

Aunslev Idrætsforening Crossfit

Uge 37- 2020:

Den nye sæson 2020/21 starter op

Nu er det sikkert og vist... Vi kan igen mødes, også i gymnastiksalen til mange sjove og aktive timer hvor vi bevæger os glade - sammen!

Ses vi?

Tirsdag d. 15. september-2020:

Gymnsatiksalen er desværre lukket for træning, da skolen afholder forældremøde i salen fra kl. 17-19

 

AIF Gymnastik har følgende retningslinjer for holdtræning:

Til deltagerne

  • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger på opslag og fra din instruktør
  • Ankom så vidt muligt omklædt og tidligst 5 minutter før start til omklædningsrum - og forlad både gymnastiksal og omklædningsrum straks efter træning, så brugen af omklædningsfaciliteter begrænses
  • Vi beder om at der kun deltager én forælder/voksen pr barn på Familiemotorik-holdet
  • Hold 2 m afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
  • Medbring selv svedabsorberende træningsudstyr, fx. måtte. Vi anbefaler også at elastikker og håndvægte så vidt muligt medbringes
  • Hvis foreningens måtter anvendes, SKAL der bruges håndklæde eller lign. oven på måtten
  • Husk god hygiejne før, under og efter træning. Vask og sprit hænder og foreningens udstyr skal rengøres/afsprittes både før og efter brug

Uge 42- 2020:

Efterårsferie - ingen træning

Tirsdag d. 27. oktober- 2020 kl. 19.30:

Bestyrelsen inviterer til Generalforsamling i Aunslev Idrætscenter -

Alle er velkomne!

 

Bestyrelsen

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling. Denne afholdes som regel i slutningen af oktober måned.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og vedkender sig foreningens vedtægter.

Ønsker du at stille op til en post i bestyrelsen kan du senest 14 dage inden næste generalforsamling, kontakte en fra bestyrelsen.

Formand

Tanja Bidstrup

Skalkendrupvej 16

5800 Nyborg

Tlf. 24 62 06 88

E-mail: tbidstrup@outlook.dk

Næstformand

Leila Jørgensen

Juelsbjergvej 2

5800 Nyborg

Tlf. 65 36 16 02

E-mail: regstrupgaard@c.dk

Kasserer

Jeanette Kimer-Jørgensen

Skalkendrupvej 42

5800 Nyborg

Tlf. 24 91 24 00

E-mail: jjo@nyborg.dk