Anlæggelse af Aunslev Idrætsforenings Crossfit-område, forår 2019

Udgravning

Udgravningen startede op i begyndelsen af maj, og området tog hurtigt form.

 

Midtvejs efter 7 dage

Allerede efter kun en uge var redskaberne installeret og støbning af gummi godt i gang. Den overskydende jord blev kørt i Lunden og anlagt i 2 mindre jordhøje, som kan indgå i løbe- og cykelruter.

Det endelige resultat

I slutningen af maj var Crossfit-området færdigt og i midten af juni gav Nyborg Kommune Ibrugtagningstilladelse. Der blev markeret indvielse af Crossfit-området fredag d. 30. august 2019 i forbindelse med SFOens markedsdag.

Gymnastikopvisning 2017

Gymnastikopvisning 2017

Motorik/Rytmik

Gik gak med deres kasketter...

Herreholdet

Med stil på den gammeldags manér helt uden musik...

Parkour-drengene fra SFOen

Gæsteoptræden med fuld fart på...

Vores aktiviteter skal styrke..

Fælleskab

Vores formål er at tilbyde gymnastik og idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper, for der igennem at styrke og fremme fællesskab, sundhed og trivsel

Sundhed

Fælleskab giver glæde, glæde giver trivsel, trivsel giver sundhed

Sammenhold

Dit medlemskab af AIF Gymnastik styrker og gavner vores lokale fælleskab, sammenhold og trivsel